مطالب مرتبط:

بی بی گل سفیر سواد آموزی افغانستان نامیده شد.

یونیسکو بی بی گل غنی خانم رئیس جمهور افغانستان را سفیر سواد آموزی در کشور نامیده‎است.

مطالب اخیر