مطالب مرتبط:

از موصل تا کابل، گلوله‌ها به یک زبان سخن می‌گویند

«محمد افسر رهبین» رایزن فرهنگی سفارت افغانستان شعری را درخصوص حال و هوای این روزهای حلب در فضای مجازی منتشر کرده است.

مطالب اخیر