مطالب مرتبط:

ویدئو/مسئول نی در شمال: به ادامه کار پیام آفتاب باورمند هستیم

پیام آفتاب: مسئول موسسه نی در شمال افغانستان می گوید: به ادامه کار پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب باورمند هستم چون حالا جایگاه خود را در میان رسانه ها پیدا کرده است.

مطالب اخیر