مطالب مرتبط:

ویدئو/رئیس تلویزیون اریانا در شمال: استخدام خبرنگاران مسلکی و حرفه ای راز موفقیت پیام آفتاب است

پیام آفتاب: رئیس عمومی تلویزیون اریانانیوز در شمال کشور خبرگزاری پیام آفتاب را یکی از موفق ترین سایت های خبری در میان مطبوعات افغانستان عنوان کرد که جایگاه و تاثیر گذاری خاص خود را پیدا کرده است.

مطالب اخیر