مطالب مرتبط:

همه متوجه دشواری بوندس لیگا شدند

فیلیپ لام، مدافع باتجربه و آلمانی بایرن مونیخ معتقد است تا کسی در بوندس لیگا فعالیت نکند، دشواری کار ...

مطالب اخیر