مطالب مرتبط:

پنتاگون : چرخبال هاي امريكايي را جاگزين چرخبال روسي در افغانستان مي كنيم

وزارت دفاع امريكا يا پنتاگون به كانگرس اين كشور گفته اند كه پس از ميخواهند بجاي چرخبال هاي M17 روسي، چرخبال هاي امريكايي را براي نيروهاي هوايي افغانستان خريداري كنند.

مطالب اخیر