مطالب مرتبط:

UNHCR Halts Refugee Repatriations For Three Months

وزارت مهاجران و عودت‌کننده گان می‌گوید که روند برگشت مهاجران از پاکستان برای سه ماه از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران متوقف شده‌است. این وزارت می‌افزاید که روند برگشت مهاجران، که مدرک‌های قانونی دارند تا اول ماه مارچ ۲۰۱۷ (۱۱ حوت ۱۳۹۵) متوقف شده‌است.

مطالب اخیر