مطالب مرتبط:

وقتی سیاست بر مسند قضاوت می نشیند!

مبارزه با فساد به معنای دستگیری یک فرد و یا محاکمه نمایشی او تنها نیست. مبارزه با فسا در مرحله اول ایجاد یک راهکار مطلوب برای پیگیری فسادهایی است که از پانزده سال بدین سو به روی هم انباشته شده و حکومت را به یک نهاد فاسد تبدیل کرده است.

مطالب اخیر