مطالب مرتبط:

خواست ریاست اجرائیه؛ تصویب‌شدن بودجۀ سال آینده

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه، می‌گوید که امیدوار است مجلس نماینده‌گان بودجۀ سال آینده خورشیدی را منظور کند. این گفته‌های عبدالله عبدالله، پس‌از هشدار شماری از نماینده‌گان دربارۀ احتمال ردکردن این بودجه از سوی مجلس ابراز می‌شوند.

مطالب اخیر