مطالب مرتبط:

بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان در پیوند با حادثه خونین مسجد باقر العلوم(ع)

شورای علمای شیعه افغانستان این عمل ددمنشانه و بزدلانه را کار جریانهای منحرف افراطی دانسته و آن را به شدت محکوم می نماید و از دولت و ارگانهای ذیربط می خواهد تا عاملین این اقدام غیر انسانی و اسلامی را شناسایی نموده و به سزای اعمال شان برساند.

مطالب اخیر