مطالب مرتبط:

برای توزیع عادلانه برق، بزودی تقسیم اوقات معیاری از سوی برشنا روی دست گرفته می شود

به گفته رییس عمومی برشنا ، از این پس، برق کابل بطور منظم و بر اساس یک تقسیم اوقات معیاری توزیع خواهد شد.

مطالب اخیر