مطالب مرتبط:

دشمن مطمئن باشد که این حرکت نفرت انگیزشان جز تقویت اراده شیعیان در برقراری حکومت عدل مهدوی چیز دیگری در پی نخواهد داشت

حسینی مزاری ضمن محکوم کردن حمله تروریستی علیه عزاداران حسینی در کابل از حکومت افغانستان خواست هرچه عاجل تر جهت شناسایی و دستگیری عوامل حادثه اقدام مناسب و در خور شأن به عمل آورد.

مطالب اخیر