مطالب مرتبط:

قرارداد ساخت بند پاشتان هرات از سوی وزارت انرژی فسخ شد

قرارداد بند پاشتان هرات، به دلیل این‌که شرکت سازنده این پروژه عمرانی، تعهداتش را طبق قرارداد انجام نداده، فسخ گردیده است. عبدالبصیر عظیمی، سخنگوی وزارت انرژی و آب کشور در گفتگو با کلید خاطر نشان کرد، این وزارت بند پاشتان را درسال۱۳۹۰خورشیدی به یک شرکت ساختمانی واگذار کرد و قرار بود، این سد آبی، در مدت سه سال به بهره‌برداری سپرده شود.

مطالب اخیر