مطالب مرتبط:

۱۱ میلیون تن در افغانستان خواندن و حساب‌کردن بلد نیستند

نمایندۀ یونسکو در افغانستان در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گفت: ۹۰ درصد زنان و ۶۳ درصد مردان ...

مطالب اخیر