مطالب مرتبط:

عدم اشتراک نماینده گان افغانستان در نشست امنیتی هالیفکس

نماینده گان افغانستان در نشست امنیتی هالیفکس که با موضوع تروریزم برگزار شد به دلایل نامعلومی حضور نیافته اما برخی رسانه ها اعلام کردند که داکتر…

مطالب اخیر