مطالب مرتبط:

والی و رییس امنیت ولایت سرپل از حمله انتحاری جان سالم به در بردند

یک عامل انتحاری که قصد حمله بر موتر حامل والی ولایت سرپل و رییس امنیت این ولایت را داشت قبل از رسیدن ...

مطالب اخیر