مطالب مرتبط:

علاقه مندی آذربایجان برای سرمایه گذاری در تولید پنبه افغانستان

برخی کشور ها از جمله آذربایجان علاقه مند است تا در بخش تولید پنبه در افغانستان سرمایه گذاری کند.

مطالب اخیر