مطالب مرتبط:

مجلس سنا توافقنامه سه جانبه بندر چابهار را تایید کرد

پیام آفتاب: توافقنامه سه جانبه چگونگی استفاده از بندر چابهار در یک مقدمه و ۱۵ ماده توسط نمایندگان مجلس سنا تایید شد.

مطالب اخیر