مطالب مرتبط:

حمله به اماکن مقدس یک جنایت جنگی و اقدام علیه اسلام و بشریت است

به گفته عبدالله، این حمله در برابر ادیان، ادیان، انسانیت، ایدئولوژی انسان و هر باور انسان است. این نشانه ای از بربریت و ظلم و ستم است.

مطالب اخیر