مطالب مرتبط:

۱۱ میلیون بیسواد در کشور؛ دولت طرحی تازه ای برای اجباری کردن سواد آموزی آماده کرده

مقام های وزارت معارف کشور اعلام کردند که بر اساس بررسی ها ۱۱ میلیون نفر که ۶۱ درصد کل نفوس کشور را تشکیل می دهد، فاقد سواد اند و از این میان ۸۸ درصد را زنان می دهند.

مطالب اخیر