مطالب مرتبط:

وزارت کشاورزی افغانستان خواستار احیای صنعت نساجی شد

وزارت کشاورزی افغانستان خواستار تبدیل مراکز تولید پنبه به شرکت شد و اعلام کرد که با سرمایه‌گذاری روی این مراکز، صنعت نساجی افغانستان دوباره فعال می‎شود و برای هزاران نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال‌زایی می‌شود.

مطالب اخیر