مطالب مرتبط:

یک بنیاد خیریه برای زندانیان زن در ولایت تخار کمک های زمستانی توزیع کرد

یک بنیاد خیریه برای زندانیان زن در ولایت تخار کمک های زمستانی توزیع کرد

مطالب اخیر