مطالب مرتبط:

140 قریه در ننگرهار به نام قریه‌های پاک نام‌گذاری شد

ریاست احیا و انکشاف دهات ننگرهار، برخی قریه‌های ولسوالی‌های بهسود و سرخ‌رود ولایت ننگرهار را که در آن برنامه حفظ الصحه این اداره تطبیق شده است، به نام قریه‌های پاک مسمی کرد.

مطالب اخیر