مطالب مرتبط:

برف باری در سالنگ ها و توقف موتر های باربری در این مسیر

مسوولان حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند که از روز گذشته برف باری ها همراه با باد و طوفان های کوچک آغاز شده است.

مطالب اخیر