مطالب مرتبط:

۳۵ هزار کودک در ولایت غور از واکسن، باز مانده‌اند

این تعداد از کودکان در مناطق نا امن آن ولایت زندگی کرده و در جریان پروسه واکسین، تیم‌های واکسیناسیون موفق به پوشش آن مناطق نشده بودند.

مطالب اخیر