مطالب مرتبط:

میزان خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان به ۸۷ درصد رسید

وزارت زنان افغانستان در گزارشی اعلام کرده که خشونت علیه زنان در افغانستان چند برابر مقدار ثبت شده در سایر کشورهای جهان است.

مطالب اخیر