مطالب مرتبط:

نگرانی‌ها از راه‌یابی کارمندان کمیسیون‌های …

نهادهای نظارت‌کنندۀ انتخابات می‌گویند که در فهرست نهایی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی شماری‌از چهره‌های راه‌ یافته‌اند که متهم به تقلب انتخاباتی استند. این نهادها تأکید می‌ورزند که در انتخاب این چهره‌ها بیشتر فشارهای سیاسی نقش داشته‌اند.

مطالب اخیر