مطالب مرتبط:

دوشیزه‌یی فَلَج که به ۲۰ درصد از آرزوهایش رسیده‌است

دوشیزه‌یی که در نتیجۀ درمان نادرست پزشکان فلج شده‌است، می‌گوید که با تلاش فراوان به ۲۰ درصد آرزوهایش رسیده‌است. این دوشیزه، که «مشتری دانش» نام دارد، از خانواده‌ها می‌خواهد که مانع آموزش کودکان معیوب‌شان نشوند.

مطالب اخیر