مطالب مرتبط:

ادعای پاکستان مبنی بر همکاری پنهانی با طالبان

بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، طالبان در گفت‌وگوهای صلح با حکومت افغانستان، از سوی پاکستان به گونه‌ی پنهانی کمک و رهنمایی می‌شوند.

مطالب اخیر