مطالب مرتبط:

ارگ انتصاب افسران کلیدی وزارت داخله را تأیید کرد

کاخ ریاست‌جمهوری بر اساس پیشنهاد وزارت امور داخله، افسران عالی‌رتبۀ وزارت امور داخله در بست‌های کلیدی در کابل و ولایت‌ها منظور کرد. این افسران قرار ذیل است.

مطالب اخیر