مطالب مرتبط:

روسیه از دست‌درازی در امور افغانستان خودداری کند

شماری از اعضای مجلس سنا در واکنش به اظهارات تازه نماینده روسیه برای افغانستان، از این کشور می‌خواهند تا در امور داخلی افغانستان دخالت نکند.

مطالب اخیر