مطالب مرتبط:

ملی‌پوشان موی تای افغانستان عازم کشور روسیه شدند

تیم ملی موی تای افغانستان امروز برای شرکت در رقابت های جهانی موی تای عازم روسیه شدند تا در مسابقات بین المللی موی تای اشتراک کنند.

مطالب اخیر