مطالب مرتبط:

حمله گروهی طالبان بالای ولسوالی دوآب نورستان به عقب زده شد

مطالب اخیر