مطالب مرتبط:

نگرانی مجلس سنا از مداخله روسیه در افغانستان؛ ناتو و امریکا به داد ما برسند

مجلس سنا، تامین ارتباط روسیه با طالبان را مداخله در امور افغانستان عنوان کرده و از ناتو و امریکا می خواهد که جلو این مداخلات را بگیرند.

مطالب اخیر