مطالب مرتبط:

مجلس سنا به توافق‌نامه سه جانبه بندر چابهار رای تایید داد

توافق‌نامه سه جانبه بندر چابهار برای ایجاد دهلیز ترانسپورتی و ترانزیتی بین‌المللی میان افغانستان، ایران و هند از سوی مجلس سنا تایید شد.

مطالب اخیر