مطالب مرتبط:

یک قوماندان شبکه حقانی در پکتیا بازداشت شد

(Visited 17 times, 1 visits today)

مطالب اخیر