مطالب مرتبط:

یک قوماندان شبکه حقانی در پکتیا بازداشت شد

مطالب اخیر