مطالب مرتبط:

رئیس پیشین دادستان نظامی کابل به شش ماه زندان محکوم شد

«عبدالحی جرئت» رئیس پیشین دادستان نظامی کابل به اتهام گرفتن رشوه،‌ مطابق بند یک ماده ۲۵۵ قانون جزای افغانستان به مدت شش ماه حبس تنفیذی و پرداخت ۵۰ هزار افغانی محکوم شده است.

مطالب اخیر