مطالب مرتبط:

مرتضوی: وزرای سلب صلاحیت شده منتظر فیصلۀ ستره محکمه باشند

ریاست جمهوری می گوید، اگر ولسی جرگه افغانستان بودجه سال ۱۳۹۵ را تصویب نکند، مسئولیت آن بر دوش نماینده گان مردم در این جرگه خواهد بود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز ب...

مطالب اخیر