مطالب مرتبط:

میرویس عمرخیل در کابل مورد حمله قرار گرفته و زخمی شد

میرویس عمرخیل، خبرنگار آزاد و یک فعال مدنی شام گذشته در کابل مورد حمله قرار گرفته و زخمی شده است. عمرخیل از بستر شفاخانه در یک پیام فیسبوک گفته است که اکنون خوب است و همچنان به مبارزه ادام...

مطالب اخیر