مطالب مرتبط:

یک انتحار کننده در ولسوالی بهارک بدخشان کشته شد

مقام های بدخشان از کشته شدن یک انتحار کننده در ولسوالی بهارک این ولایت خبر می دهند. محفوظ الله اکبری سخنگوی زون ۸۰۸ سپین زر در زون شمالشرق به رادیو آزادی گفت که ناوقت شام دیروز د...

مطالب اخیر