مطالب مرتبط:

تلاش برای فریب افکار عمومی

سر مقاله: خبر اول: محکمة ابتدايي مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد اداري، در دومين جلسه اش، يک سارنوال نظامي را به جرم دريافت رشوت به دو سال و شش ماه زندان محکوم کرد. تورن جنرال عبدالحي جرئت کارمند ارشد سارنوالي نظامي، متهم است...

مطالب اخیر