مطالب مرتبط:

اربعین و اداره تحسین‌برانگیز بزرگترین اجتماع انسانی

اربعین تنها یک پیاده روی صرف برای شرکت در یک عزاداری آیینی نیست؛ بلکه نمایش قدرت میلیون ها نفر و شور و اشتیاق و بی قراری و عشق آنها برای شهادت در راه دیانت نیز هست

مطالب اخیر