مطالب مرتبط:

نظرسنجییک چهارم نظامیان آمریکایی نگران سیاست‌های ترامپ هستند

یک نظرسنجی جدید نشان داد 25 درصد نظامیان آمریکایی نگران ریاست جمهوری ترامپ هستند.

مطالب اخیر