مطالب مرتبط:

کنفرانس امنیتی «هالیفکس» با محوریت مبارزه با تروریزم برگزار شد

کنفرانس بین المللی هالیفکس با موضوع مبارزه علیه تروریزم و حضور نظامی کشورهای کمک کننده به افغانستان با حضور شماری از نظامیان افغانستان در کانادا برگزار شد.

مطالب اخیر