مطالب مرتبط:

گروه داعش یک عالم دین را در ننگرهار به شهادت رساندند

گروه تروریستی داعش شب گذشته یک عالم دین که به عنوان خطیب مسجدی فعالیت های مذهبی می کرده به شهادت رساندند.

مطالب اخیر