مطالب مرتبط:

آخرین گروه زائران افغانستانی به شلمچه اعزام شدند

آخرین گروه از زائران افغانستانی در مشهد، امروز به مقصد شلمچه حرکت کردند.

مطالب اخیر