مطالب مرتبط:

فرهت: اخبار پشتو گامی مهم در جهت آشنایی بین دو ملت ایران و افغانستان است

«احمد شاه فرهت» استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه انتشار اخبار پشتو در سایت افغانستان خبرگزاری فارس قابل تحسین است، گفت: این اقدام گامی مهم در جهت آشنایی دو ملت ایران و افغانستان است.

مطالب اخیر