مطالب مرتبط:

هل من ناصر ینصرنی؟!

انصار نوشت: راهپیمایی اربعین، تفسیر ما رایت الا جمیلای زینب است! زیباتر از این تصویر، دیگر چه می‌خواهی؟! این راه، حتم دارم که ختم می‌شود به رهایی!

مطالب اخیر