مطالب مرتبط:

کودکان؛ قربانیان خاموش جامعه

اطلاعات روز نوشت: کودکان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه می‎باشند و اغلب حساس‌ترین لحظه‌های زندگی‌شان در افغانستان، در انجام کارهای شاقه و تهیه‌ مخارج زندگی سپری می‎شوند.

مطالب اخیر