مطالب مرتبط:

ناآرامی های سیاسی، فقر و فرار سرمایه از کشور

پیام آفتاب: دولت وحدت ملی علی رغم پروژه های کلان اقتصادی مانند امضای تفاهم نامه سه جانبه با ایران و هند در مورد بندرچابهار، پروژه تاپی وکاسکا هزار هم اکنون با مشکل بزرگ تامین امنیت اجرای این پروژه ها در مسیر افغانستان روبروست

مطالب اخیر